האם מותר לשנות את המוצרים במרשם בזמן רכישה?

הפרטים המופיעים ברישיון קנאביס רפואי קובעים בין היתר מהו המינון החודשי המותר למטופל לרכישה ולצריכה, וכחלק מאותו מינון מוגדרים גם סוגי המוצרים אותם רשאי המטופל בעל הרישיון לרכוש בבית המרקחת כחלק מהאספקה החודשית.

סוגי המוצרים הללו הם מעין “משפחה” כאשר קיימות 3 משפחות עיקריות של מוצרי קנאביס רפואי בישראל: מוצרים עתירים ב-THC, מוצרים עתירים ב-CBD ומוצרים “מאוזנים” המכילים כמות זהה של THC ו-CBD. בתוך כל אחת מהמשפחות הללו מתבצעת חלוקה נוספת של המוצרים לתתי-קטגוריות בהתאם לטווח המינון של THC ו-CBD שקיים בכל אחד מהם כאשר האות T מייצגת טווח תכולת THC והאות C מסמלת תכולת CBD, למשל כמו במוצר מקטגוריה T3\C15 המשתייך למשפחה של מוצרים עתירים ב-CBD ומכיל כ-3% (טווח של 1% עד 5%) של THC וכ-15% (טווח של 11% עד 19%) של CBD.

החלוקה למשפחות מוצרים ותתי-קטגוריות שלהם, אשר הן אלו המופיעות על רישיון הקנאביס ומגדירות את סוגי המוצרים שמותר למטופל לרכוש כחלק מהמינון החודשי, מביאה לא אחת למצב בו מטופל קנאביס רפואי אשר ברישיון שלו מופיע מינון מסוים של סוג מוצר מסוים, אינו יכול לקבל את המוצרים המתאימים לו בבית המרקחת כיוון שאלו אינם זמינים במלאי. במצב כזה, עולה השאלה האם מותר לקחת מינון שלא ברישיון או סוג מוצר שלא ברישיון, ולכן משרד הבריאות הגדיר תקנות מיוחדות לאופן בו מותר למטופל לרכוש סוג מוצר שלא מצוין בפירוט ברישיון, אותן כדאי להכיר מראש לפני שמגיעים למצב של מחסור בבית המרקחת בפועל.

האם מותר לקחת מוצר שלא ברישיון? התקנות שצריך לעקוב אחריהן

התקנות הבאות הן התקנות הראשיות של משרד הבריאות בכל הנוגע להחלפת מוצרי קנאביס כאשר המוצרים המאושרים למטופל ברישיון אינם זמינים במלאי של בית המרקחת בעת רכישת האספקה החודשית. מטופל שמבקש לבצע רכישה של מוצרי קנאביס שאינם מהקטגוריה המאושרות לו ברישיון, ולא משנה באיזה מוצר ובאיזו קטגוריה מדובר, חייב לוודא קודם כל כי הוא עוקב אחר התקנות הבאות:

  1. המוצר המבוקש משתייך לאותה “משפחת” המוצרים שאושרה למטופל, שהיא משפחת המוצרים היחידה מתוכה יכול המטופל לרכוש מוצרי קנאביס על פי התקנות. כלומר, לא ניתן להחליף מוצרים עתירים ב-THC במוצרים עתירים ב-CBD או במוצרים “מאוזנים” ולהיפך.
  2. המוצר המבוקש אינו מכיל מינון גבוה יותר של חומרים פעילים מקטגוריית המוצרים המאושרת ברישיון, זאת כיוון שעל פי התקנות לא ניתן לעלות במינון הנצרך אלא רק לרכוש מוצר בריכוז דומה או נמוך יותר של חומרים פעילים. כלומר, ניתן להחליף מוצר מקטגוריית T15\C3 במוצר מקטגוריה T10\C2 המכיל פחות חומרים פעילים, אך לא במוצר מקטגוריה T20\C4 המכיל ריכוז גבוה יותר של חומרים פעילים. בהקשר זה, אסורה גם ירידה במינון של יותר מ-“מדרגה” אחת, כלומר שמוצר מקטגוריה T20\C4 ניתן להחלפה במוצר מקטגוריה T15\C3 אך לא במוצר מקטגוריה T10\C2.

בכפוף לעמידה בתנאים המוגדרים בשתי ההנחיות הללו, מטופל יכול להחליף מוצרי סאטיבה למוצרי אינדיקה או למוצרים היברידיים ולהפך. כמו כן, מטופל המבקש לקבל מוצר שמן קנאביס במקום תפרחת המותרת לו ברישיון יכול לעשות כן, אך לא ניתן לבצע החלפה הפוכה ולקבל מוצר תפרחת במקום מוצר שמן המאושר ברישיון. כל רכישה של מוצר שאינו מותר ברישיון אשר עומדת בכל ההתניות שפורטו עד כה, היא רכישה מותרת שתאושר לכל מטופל שיבקש לבצעה.

לדוגמה, בקטגוריית מוצרים עתירים ב-CBD יכול מטופל שרישיונו מאשר לו לרכוש מוצרים מקטגוריית T3\C15, לרכוש במקומם מוצרים מקטגוריית T5\C10. מטופל שרישיונו מאשר לו לרכוש מוצרים מקטגוריית T1\C28 יכול לרכוש במקומם מוצרים מקטגוריית T0\C24 וכן הלאה.

המטופלים היחידים שלא יכולים לרכוש מוצרים מקטגוריית אחרות מלבד זו המותרת להם ברישיון, עקב ההנחיות הללו, הם המטופלים שרישיונם מאשר להם לרכוש מוצרים מהקטגוריה הנמוכה ביותר באותה משפחה – T10\C2 במשפחת ה-THC, T3\C3 במשפחת המוצרים המאוזנים, ו-T5\C10 במשפחת ה-CBD. מכיוון שקטגוריות מוצרים אלו אינן מאפשרת החלפה במוצר מאותה משפחה שקיים בו ריכוז נמוך יותר של חומרים פעילים, לא קיימת כיום אלטרנטיבה למטופלים שרישיונם מאפשר להם לרכוש מוצרים רק מקטגוריות אלו.

חשוב לציין: ההנחיות מדברות על קנייה חד פעמית של מוצר שאינו נמצא ברישיון. במידה ותרצו, ניתן לפנות לרופא בבקשה לשינוי קבוע של הרישיון לכל אחת מהקטגוריות (בכפוף לאישורו).

המאמר עזר לכם?
כןלא

כתיבת תגובה

כדאי לקרוא גם..
Close
דילוג לתוכן