THC.DAY - חדשות תעשיית קנאביס רפואי

כמה מטופלים בקנאביס רפואי יש בישראל?

תאריך דו”ח אחרון: פברואר 2022 (עדכון: מרץ 2023)

סה”כ מטופלים בקנאביס רפואי במדינת ישראל בחודש ינואר: 123,722 – ירידה של 20 מטופלים מחודש שעבר (דצמבר: 123,742)

בשנת 2022 נוספו 15,459 בעלי רישיונות חדשים (נכון לדו”ח חודש דצמבר).

סה"כ מטופלים בקנאביס רפואי בשנת 2022
סה”כ מטופלים בקנאביס רפואי

כמה מטופלים בקנאביס פר התוויה?

רוב המטופלים מקבלים קנאביס תחת התוויות כאב ו-“אחר”. התווית “אחר” מאפשרת במקרים חריגים להנפיק רישיון קנאביס גם למטופלים אשר לא עונים על הקריטריונים בנוהל 106.

מספר רישיונות קנאביס לפי התוויה

כמה גרם קנאביס מקבל כל מטופל?

סה"כ זכאות קנאביס רפואי במשקל לינואר 2023
סה”כ זכאות קנאביס רפואי במשקל

סה”כ המטופלים זכאים לכמות של כ- 4.773 טון קנאביס בחודש: 4.356 טון מתוכם בתפרחות והשאר במיצויים.

רוב המטופלים מקבלים בין 20-40 גרם והממוצע החודשי למטופל עומד על כ-4 חבילות בחודש. חשוב לציין שמספרים אלו מדברים על משקל זכאות – ולא על המשקל הנמשך בפועל; שעל פי הפרסום של משרד הבריאות מדובר ב-20% פחות.

מטופלים בקנאביס לפי קבוצות מינון וגיל לינואר 2023
מטופלים לפי קבוצות מינון וגיל
המאמר עזר לכם?
כןלא

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

כדאי לקרוא גם..
Close
דילוג לתוכן