קנאביס רפואי - בריא בישראל

קטגוריות מוצרי קנאביס רפואי

תאריך פרסום: 04/05/20

קטגוריות מוצרי קנאביס רפואי

מוצרי קנאביס רפואי אותם ניתן לרכוש דרך משלוחים עד הבית או דרך בתי מרקחת, מתחלקים לקטגוריות על פי קריטריוני הסיווג של משרד הבריאות. קריטריונים אלה מנוסחים בתקן IMC-GCP, המוכר יותר בשם “הספר הירוק“, ומטרתם להתאים את המוצרים השונים למטרות טיפוליות אחידות ולצרכים שקיימים בקרב חלק גדול מהמטופלים בעלי הרישיון לקנאביס בישראל.

קטגוריות מוצרי קנאביס רפואי נקבעות על פי הריכוז של THC ו-CBD שקיים בהם. שני קנאבינואידים אלו הם החומרים הפעילים העיקריים שקיימים במוצרי קנאביס רפואי (יחד עם CBN שקיים בכל המוצרים) ולכן ריכוזם במוצר מסוים הוא הפרמטר העיקרי עליו מתבסס משרד הבריאות בעת סיווג מוצרי קנאביס רפואי לפי נהלי “האסדרה החדשה”.

קטגוריות מוצרי קנאביס רפואי – THC RICH

הקבוצה הראשונה אליה יכולים מוצרי קנאביס רפואי להשתייך היא THC RICH – קבוצה בה כל המוצרים מכילים ריכוז גבוה של THC וריכוז נמוך יחסית (אם בכלל) של CBD. קבוצה זו מתחלקת ל-3 קטגוריות טיפול לפי הפירוט הבא:

קטגוריות מוצרי קנאביס רפואי - בריא בישראל

קטגוריית T20/C4 – מוצרי THC חזקים

קטגוריה זו מכילה את מוצרי ה-THC הדומיננטיים ביותר, בהם קיים ריכוז משוער של 20% THC (טווח בפועל בין 16% ל-24%) וכן ריכוז משוער של 4% CBD (טווח בפועל בין 0% ל-7%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים בעיקר לטיפול בכאבים חזקים ובסימפטומים אחרים שמוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים חמורים וספציפיים הדורשים טיפול עשיר ב-THC עם כמות נמוכה של CBD, לרוב לאחר מיצוי של טיפול במוצרים המכילים כמות קטנה יותר של חומר פעיל.

קטגוריית T15/C3 – מוצרי THC חזקים

קטגוריה זו מכילה מוצרי THC חזקים יחסית, בהם קיים ריכוז משוער של 15% THC (טווח בפועל בין 11% ל-19%) וכן ריכוז משוער של 3% CBD (טווח בפועל בין 0% ל-5.5%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים בעיקר לטיפול בכאבים חזקים ובסימפטומים אחרים שמוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים חמורים וספציפיים הדורשים טיפול עשיר ב-THC עם כמות נמוכה של CBD, אך לא בכמות המקסימלית שמותרת לטיפול על פי החוק.

קטגוריית T10/C2 – מוצרי THC בינוניים

קטגוריה זו מכילה מוצרי THC בעלי חוזק בינוני, בהם קיים ריכוז משוער של 10% THC (טווח בפועל בין 6% ל-14%) וכן ריכוז משוער של 2% CBD (טווח בפועל בין 0% ל-3.8%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים בעיקר לטיפול בכאבים בינוניים ובסימפטומים אחרים שמוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים הדורשים טיפול עשיר ב-THC עם כמות נמוכה של CBD, בכמות בינונית של חומר פעיל. לרוב, טיפול במוצרי קנאביס רפואי בסיווג THC RICH יתחיל מקטגוריה זו.

קטגוריות מוצרי קנאביס רפואי – THC \ CBD Balanced

הקבוצה השנייה אליה יכולים מוצרי קנאביס רפואי להשתייך היא THC/CBD Balanced – קבוצה בה כל המוצרים מכילים ריכוז מאוזן של THC ו-CBD – כלומר כמות זהה (בתוך טווח משוער) של שני החומרים הפעילים העיקריים במוצר. קבוצה זו מתחלקת ל-2 קטגוריות טיפול לפי הפירוט הבא:

קטגוריית T10/C10 – מוצרים מאוזנים בינוניים

קטגוריה זו מכילה מוצרי מדיום (מאוזנים) בעלי חוזק בינוני, בהם קיים ריכוז משוער של 10% THC (טווח בפועל בין 6% ל-14%) ו-10% CBD (טווח בפועל בין 6% ל-14%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים לטיפול בפוסט טראומה, כאבים בינוניים ובסימפטומים אחרים שמוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים הדורשים טיפול במוצר מאוזן שמכיל כמות זהה של THC ו-CBD בריכוז בינוני. במקרים רבים, טיפול בקנאביס רפואי יתחיל מקטגוריה זו.

קטגוריית T5/C5 – מוצרים מאוזנים חלשים

קטגוריה זו מכילה מוצרי מדיום (מאוזנים) חלשים, בהם קיים ריכוז משוער של 5% THC (טווח בפועל בין 1% ל-9%) ו-5% CBD (טווח בפועל בין 1% ל-9%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים לטיפול בסימפטומים שמוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים הדורשים טיפול במוצר מאוזן שמכיל כמות זהה של THC ו-CBD בריכוז חלש יחסית.

קטגוריות מוצרי קנאביס רפואי – CBD RICH

הקבוצה השלישית והגדולה ביותר אליה יכולים מוצרי קנאביס רפואי להשתייך היא CBD RICH – קבוצה בה כל המוצרים מכילים ריכוז גבוה יותר של CBD לעומת THC, בדרגות משתנות. קבוצה זו מתחלקת ל-5 קטגוריות טיפול לפי הפירוט הבא:

קטגוריית T1/C28 – מוצרי ה-CBD החזקים ביותר

קטגוריה זו מכילה מוצרי CBD חזקים ביותר בהם קיים ריכוז משוער של 0.5% THC ו-30% CBD (טווח בפועל בין 28% ל-30%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים לטיפול בסימפטומים ספציפיים המוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים הדורשים טיפול במוצר CBD חזק מאד, לרוב במקרה של ילדים הזקוקים לשמן לטיפול באפילפסיה או במחלות נוירולוגיות.

קטגוריית T0/C24 – מוצרי CBD חזקים

קטגוריה זו מכילה מוצרי CBD חזקים ביותר שקיים בהם ריכוז משוער של 0.5% THC (טווח בפועל של 0% עד 0.5%) ו-20% CBD (טווח בפועל בין 20% ל-28%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים לטיפול בסימפטומים ספציפיים המוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים הדורשים טיפול במוצר CBD חזק , לרוב במקרה של ילדים או מטופלים הרגישים ל-THC והשפעותיו.

קטגוריית T1/C20 – מוצרי CBD חזקים

קטגוריה זו מכילה מוצרי CBD חזקים ביותר שקיים בהם ריכוז משוער של 1% THC (טווח בפועל של 0% עד 2.5%) ו-20% CBD (טווח בפועל בין 16% ל-24%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים לטיפול בסימפטומים המוגדרים על ידי הרופא המטפל כסימפטומים הדורשים טיפול במוצר CBD חזק עם כמות מינימלית של THC , לרוב במקרה של ילדים או מטופלים הרגישים ל-THC והשפעותיו, לרוב עבור טיפול באפילפסיה, פוסט טראומה כאבים חזקים או מחלות נוירולוגיות.

קטגוריית T3/C15 – מוצרי CBD בינוניים

קטגוריה זו מכילה מוצרי CBD בינוניים שקיים בהם ריכוז משוער של 3% THC (טווח בפועל של 0.5% עד 5.5%) ו-15% CBD (טווח בפועל בין 11% ל-19%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים לטיפול בסימפטומים ספציפיים שהגדיר הרופא המטפל בתור סימפטומים להם נדרש טיפול במוצר CBD בינוני עם כמות מעט גדולה יותר של THC, לרוב במקרה של כאבים, פוסט טראומה וסימפטומים דלקתיים.

קטגוריית T5/C10 – מוצרי CBD בינוניים

קטגוריה זו מכילה מוצרי CBD בינוניים בהם יש ריכוז משוער של 5% THC (טווח בפועל של 2.5% עד 7.5%) ו-10% CBD (טווח בפועל בין 6% ל-14%), זאת בנוסף לריכוז של עד 1.5% CBN. מוצרים מקטגוריה זו מיועדים לטיפול בסימפטומים שהגדיר הרופא בתור סימפטומים הדורשים טיפול במוצר CBD בינוני עם כמות גדולה יחסית של THC, לרוב במקרה של כאבים בינוניים וסימפטומים דלקתיים.

המידע באתר בריא בישראל אינו מחליף ייעוץ רפואי \ רוקחי.

מאמרי קנאביס רפואי נוספים

ההשפעה של קנאביס רפואי על מיגרנה

ההשפעה של קנאביס רפואי על מיגרנה

מיגרנה היא תופעה נוירולוגית שכיחה ונפוצה ביותר באוכלוסייה, בה לוקים בתדירות בינונית או למעלה מכך בכ-10%…

איך מחדשים רישיון קנאביס רפואי?

איך מחדשים רישיון קנאביס רפואי?

חידוש רישיון קנאביס רפואי מתבצע על ידי אישורו אצל היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) לאחר המלצה של…

איפה לומדים קורס קנאביס

איפה לומדים קורס קנאביס

תעשיית הקנאביס הרפואי - בעולם בכלל ובשוק הישראלי בפרט - היא תעשייה שצומחת באופן משמעותי בשנים…

יתרונות וחסרונות של תפרחת קנאביס גרוסה

יתרונות וחסרונות של תפרחת קנאביס גרוסה

קנאביס רפואי מסופק על ידי היצרניות המאושרות למטופלים במספר תצורות שונות - תפרחות שלמות המיועדות לגריסה…

פיברומיאלגיה וקנאביס רפואי

פיברומיאלגיה וקנאביס רפואי

מחלת דאבת השרירים, המוכרת לכולנו יותר בשם 'פיברומיאלגיה', הנה תסמונת שכיחה ממנה סובלים כ-3% מכלל האוכלוסייה…

קנאביס הרפואי לחו”ל? מדריך טיסה

קנאביס הרפואי לחו”ל? מדריך טיסה

מטופלי קנאביס שרוצים לטוס לחופשה קצרה בחו"ל וודאי שואלים את עצמם איך לוקחים את הקנאביס הרפואי…

תקן IMC-GMP ייצור וגידול קנאביס

תקן IMC-GMP ייצור וגידול קנאביס

תקן IMC-GMP של משרד הבריאות (נקרא גם נוהל 152) הוא חוברת מידע המכילה את כל המידע…

מה זה CBDA? חומצת האם של CBD

מה זה CBDA? חומצת האם של CBD

המחקר המדעי והרפואי הנוגע לשימוש בקנאביס למטרות שונות העלה בשנים האחרונות מושג חדש: CBDA – חומצה…

מוצרי קנאביס T20/C4

עוד מוצרי T20/C4

מוצרי קנאביס T15/C3

עוד מוצרי T15/C3

מוצרי קנאביס T10/C10

עוד מוצרי T10/C10
שתפו אותנו:
© כל הזכויות שמורות ל- בריא בישראל - קנאביס רפואי , 2018-2020. המידע באתר אינו מחליף ייעוץ רפואי.
דילוג לתוכן