ערעור על החלטה לסירוב טיפול

היחידה לקנאביס רפואי (יק”ר) במשרד הבריאות היא הגוף היחיד בישראל שאחראי על נושא הטיפול הקנאביס רפואי ובין היתר על אישור בקשתם של מטופלים חדשים להנפקת המסמך המאשר את תחילת הטיפול שנקרא בקיצור רישיון קנאביס רפואי. ההחלטה הבלעדית בכל מקרה בו מטופל מבקש להנפיק רישיון קנאביס רפואי היא של היק”ר בלבד, ולכן הזכות לסרב ולדחות כל בקשת ניפוק רישיון כזה שמורה גם היא ליחידה זו בלבד.

הנפקת רישיון קנאביס רפואי היא הדרך היחידה להתחיל טיפול, אפילו ניסיוני וקצר טווח, במוצרי קנאביס רפואי מכל הסוגים, ולכן מטופל שקיבל סירוב מהיק”ר לבקשת הנפקת הרישיון שלו, לא יכול להתחיל בטיפול עד שיגיש ערעור על ההחלטה. הגשת ערעור על החלטת היחידה היא זכות בסיסית של כל מטופל, ואין שום מניעה לממש אותה מיד עם קבלת ההודעה על דחיית הבקשה, במייל או דרך הרופא המטפל.

ערעור בדרך לרישיון – מה עושים כשהבקשה נדחתה ביק”ר?

בהתאם להוראת משרד הבריאות לגבי טיפול בבעיה של דחיית בקשה להנפקת או חידוש רישיון קנאביס רפואי על ידי היחידה קנאביס רפואי, הטיפול בדחיית הבקשה משתנה בהתאם לסיבת הדחייה שסיפקה היחידה למטופל. את התשובה מעבירה היחידה למטופל בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני, אם המטופל אישר לעשות כן או לחלופין דרך הרופא המטפל, שמקבל הוא את ההודעה דרך המערכת הממוחשבת של משרד הבריאות בה מוגשת הבקשה ליק”ר.

מטופל שקיבל דחייה של בקשתו להנפיק רישיון קנאביס רפואי, יכול לפעול מול היק”ר בדרכים הבאות בהתאם לסיבת הדחייה:

1. דחייה טכנית – במקרה של חוסר במסמכים – במקרה ונדרשת השלמת מסמכים – המטופל או הרופא המטפל צריכים להשלים את המסמכים ולשלוח אותם ליחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות דרך אחת מדרכי ההתקשרות המפורסמות באתר היחידה. לרוב ההמלצה היא לבצע את השלמת המסמכים דרך הקישור שקיבל המטופל ב-SMS, אך ניתן לשלוח גם בפקס, דואר רגיל או דואר אלקטרוני.

2. דחייה רפואית – במקרה שאינו מצדיק התחלת הטיפול בקנאביס – המטופל או הרופא המטפל יכולים להגיש בכתב בקשה ליק”ר לצורך קביעת “דיון חוזר בדרג שני”, שאם יאושר יתקיים ביחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. הבקשה תוגש בצירוף טופס בקשה לדיון חוזר / ערר על החלטת “מנהל” של משרד הבריאות.

דיון חוזר בדרג שני יכלול על פי הנהלים בחינה על ידי הרופא היועץ הראשי של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, יחד עם מומחה אחד נוסף לפחות, שידונו בבקשה ובצורך של המטופל להתחלת הטיפול בקנאביס כפי שהציג אותו הרופא המטפל שהנפיק מלכתחילה את ההמלצה להתחלת הטיפול בקנאביס. אם הבקשה נדחתה גם בדיון זה, יש עוד דבר אחד שאתם יכולים לעשות.

ערעור שני – מה עושים כשהבקשה נדחתה בדיון חוזר?

בקשה שנדחתה בערעור ראשון לאחר דיון חוזר ביחידה לקנאביס רפואי, היא עדיין לא בקשה שנדחתה סופית. במקרה של דחייה בדיון חוזר, הרופא המטפל יכול למלא שוב טופס ערר לצורך הגשה על החלטת ערר, כאשר הוא חייב לכלול בבקשה: פירוט מלא ונימוקים רבים ככל האפשר מדוע לדעתו ההחלטה על הדחייה איננה מוצדקת. יש לצרף תיעוד רפואי התומך בנימוקים ולכל הפחות מסמכים שמוכיחים את הימצאותם של תסמינים ספציפיים אותם יכולים הקנאביס לסייע לשכך.

החלטה שנדחתה גם בערר שני אינה יכולה להמשיך להתקדם בצורה רגילה, ובדרך כלל יש צורך לפנות לעו”ד או ליועץ מיוחד בנושא זכויות רפואיות או יועץ בנושא מיצוי זכויות רפואיות מול גופים ממשלתיים. בכל מקרה, אין המידע במאמר זה מהווה תחליף או שווה ערך לייעוץ מסוג זה או מכל סוג אחר, וכן אינו מיועד להחליף ייעוץ של רופא או מומחה רפואי אחר.

רוצה ייעוץ פרטני? ניתן לבדוק את רשימת היועצים אצלנו באתר >

המאמר עזר לכם?
כןלא

כתיבת תגובה

כדאי לקרוא גם..
Close
דילוג לתוכן