חברות קנאביס רפואי

סינונים

36 עסקי קנאביס נמצאו

אפס סינונים

חברות קנאביס רפואי בישראל

חברות קנאביס רפואי בישראל המורשות על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל לפעול בתחום הקנאביס הרפואי בישראל, בתחום של ייצור, אריזה, שיווק, פיתוח ומכירה של מוצרי קנאביס רפואי למטופלים בעלי רישיון והיתר צריכה המונפק גם הוא על ידי משרד הבריאות. החוק בישראל מתיר פעילות עסקית בתחום הקנאביס רק בתחום הרפואה והמחקר והפיתוח של מוצרים לשימוש עתידי בעולם הרפואה, ולכן כל חברות הקנאביס הפועלות בישראל עבור השוק הישראלי, הן חברות קנאביס רפואי בלבד. חברות קנאביס רפואי פועלות על פי היתרי משרד הבריאות ונהלי העבודה שמוגדרים על ידו בנוהל IMC-GCP המוכר יותר גם בשם "הספר הירוק" - נוהל של משרד הבריאות המגדיר באופן מדויק ובל יעבור את כל נהלי העבודה והפעילות השוטפת והמיוחדת בשוק הקנאביס הישראלי. בנוהל זה, משרד הבריאות מגדיר בין היתר את המודל הנוכחי בו עובדות חברות קנאביס רפואי בישראל, הנקרא מודל "שרשרת האספקה" (נקראת גם "שרשרת הייצור של קנאביס רפואי" או "שרשרת הערך של קנאביס רפואי") ומחולק למספר שלבים אשר מכונים "חוליות בשרשרת האספקה". כל חברת קנאביס רשאית על פי החוק לפעול ולבצע פעילות עסקית רק בחוליה אחת לכל היותר מבחינת החלוקה של שרשרת האספקה, אך במקביל מותר לחברת אם לרכוש ולהחזיק מספר חברות בנות אשר כל אחת מהן עוסקות ופועלת רק בחוליה אחת בשרשרת האספקה, גם אם בהצלבה עוסקות חברות הבת השונות בפעילות ביותר מחוליה אחת בשרשרת האספקה. החלוקה שהגדיר משרד הבריאות לפיה מחולקת שרשרת האספקה של מוצרי קנאביס רפואי היא בהתאם לשלבי הגידול/ייצור השונים שעוברים מוצרים הקנאביס הרפואי במהלך חיי המוצר שלהם:
  1. ריבוי גנטי - בתחום זה עוסק רק משרד הבריאות במישרין, באמצעות מעבדות ממשלתיות, שמגדירות, מייצרות/מייבאות ואחראיות על תקינת הגנטיקה הקיימת בכל שוק הקנאביס הישראלי. לפיכך, שלב זה חסום לפעילות לחברות קנאביס רפואי בבעלות פרטית.
  2. חוות גידול - החוליה השנייה בשרשרת בה נשתלים שתילים וייחורים שנרכשו ממקור גנטי מורשה של משרד הבריאות, ומבוצע בה כל תהליך הגידול של הצמחים עד לכדי קציר של חומר גלם המוכן לעיבוד.
  3. מפעל קנאביס - החוליה השלישית בה מעובד חומר הגלם שנרכש מחוות הגידול לכדי מוצרים שונים, בין היתר תפרחות שעוברות חיטוי ואריזה ושמנים שעוברים עיבוד מתקדם. במפעל מתבצעת גם אריזה או אריזה מחדש של מוצרים המיובאים מחו"ל על ידי חברות קנאביס רפואי מישראל.
  4. בית מסחר למוצרי קנאביס - החוליה הרביעית המקשרת בין פעילות הייצור של החוליה השלישית לבין הפעילות העסקית של החוליה החמישית. חברות קנאביס רפואי הפועלות בתור בית מסחר למוצרי קנאביס עשויות להחזיק במקביל גם בבית מרקחת ולפעול בעצם בכל החלל העסקי שנוצר בין החברה היצרנית לצרכני הקצה שהנם המטופלים.
  5. בתי מרקחת - החוליה החמישית והאחרונה בה נמכרים מוצרי קנאביס רפואי למטופלים בעלי רישיון ממשרד הבריאות. כל מכירה של מוצר קנאביס רפואי בישראל למטופל בעל רישיון, הנעשית במסגרת החוק, נעשית רק בבית עסק שיש לו אישור פעילות בתור בית מרקחת.
חברות קנאביס רפואי המעוניינות לקבל אישור פעילות באחת או יותר (בתלות בבעלות על חברת בת אחת לפחות בכדי לעסוק בשתי חוליות פעילות במקביל) צריכות לקבל היתר בחינה זמני ממשרד הבריאות, לאחר הגשת בקשה לבחינה לעמידה בקריטריונים של תקן IMC-GSP המגדיר את תנאי האבטחה הבסיסיים הנדרשים (בתוכנית ההקמה הראשונית) עבור עסק חדש בתחום הקנאביס הרפואי בישראל. קבלת רישיון קנאביס רפואי בישראל, המאפשר למטופל לרכוש מוצרי קנאביס דרך חברות קנאביס רפואי הפועלות בחוליה החמישית של שרשרת הערך וההפצה של קנאביס רפואי, מתבצעת באישור היק”ר (היחידה לקנאביס רפואי) במשרד הבריאות. רישיון שכזה מאפשר למחזיק בו לקבל אספקה חודשית מאחד מבתי המרקחת המאושרים להנפקת קנאביס רפואי ו\או חברה למשלוח קנאביס רפואי.

איך רוכשים מוצרים דרך חברות קנאביס רפואי?

קניית מוצר של חברות קנאביס רפואי בישראל מתבצעת בבית מרקחת מורשה מטעם משרד הבריאות, בכפוף להנפקה קודמת של מרשם קנאביס רפואי על ידי הרופא המטפל. במרשם שני והלאה ניתן לרכוש 5 ימים לפי תאריך פתיחת המרשם. מתוקף חוק, לא ניתן להחליף קנאביס שנרכש, לכן יש לוודא כי רכשתם את מבוקשכם לפני היציאה מבית המרקחת.  הקפידו לבדוק את תוקף הרישיון והמרשמים ולחדשם בזמן. מטופל אשר יגיע עם רישיון ו\או מרשם שאינו בתוקף, לא יוכל לקבל את הטיפול.
Back to top button
דילוג לתוכן