0

אף 1 לא חזר להסדר ישן, זו עבודה בעיניים

בטל סימון לתשובה