אף 1 לא חזר להסדר ישן, זו עבודה בעיניים

Unselected an answer