במסגרת הרפורמה אולצתי לעבור מתיקון עולם לשאיפה לחיים. הספיקה לי רכשה אחת כדי להבין שאני מגיב מאוד לא טוב לחומר שסיפקה החברה החדשה שעושה לי רע. מאז אני ללא טיפול עבודה הפוגעת בבריאותי מאז המעבר לפני כמעט שנה!!! מה עלי לעשות על מנת לחזור לתיקון עולם או לחברה מומלצת אחרת, רק לא שאיפה לחיים

Changed status to publish