השאלה שלי מתחלקת לשניים:

1) אם יש לי רישיון לאסדרה החדשה, אבל עוד לא השתמשתי בו, עוד לא לקחתי אספקה מהסופר פארם אני יכולה לחזור לאסדרה הישנה?

2) אם התשובה על 1 היא כן, המרשם הוא עד אמצע פברואר 2020 ומדברים על רשיונות שהתוקף שלהם עד יולי 2019, זאת אומרת שזה לא רלוונטי לגבי?

תודה!!!

Answered question