THC RICH

מוצרי קנאביס רפואי מסווגים לצרכי טיפול בהתאם לקריטריוני הסיווג הייעודיים של משרד הבריאות שמיועדים להתאמת המוצר הנצרך לצרכי המטופלים באופן מקסימלי, תוך מעקב מדויק ככל האפשר אחרי החוקים במודל הטיפול של משרד הבריאות המנוסח בתקן IMC-GCP (“הספר הירוק”) ומגדיר את נהלי הפעילות והטיפול בקנאביס רפואי בישראל במערכת הממשלתית הממוסדת. בהתאם להגדרות אלה, קטגוריות העל הראשיות שאליהן יכולים להשתייך מוצרי קנאביס רפואי מתחלקות ראשית כל לפי החומר הפעיל הדומיננטי ביותר (זה שריכוזו הוא הגבוה ביותר) שקיים במוצר – הקנאבינואיד הפסיכואקטיבי THC (סיווג THC RICH), הקנאבינואיד האנטי-פסיכוטי CBD (סיווג CBD-RICH) או שניהם ביחד בכמות שווה ומאוזנת (סיווג מדיום מאוזן) שמובילה לשיוך לקטגוריית על אחרת.

קטגוריית המוצרים THC RICH היא קטגוריית העל אליה משתייכים כל מוצרי הקנאביס הרפואי שקיים בהם ריכוז גבוה יותר של THC מאשר ריכוז של CBD או של כל חומר פעיל אחר שקיים במוצר ויכול להעיב בהשפעתו על ההשפעה הדומיננטית של THC. כל עוד THC הוא החומר הפעיל הדומיננטי העיקרי במוצר, מוצר משתייך קודם כל לקטגוריית העל של THC RICH עוד לפני החלוקה והשיוך שלו לקטגוריית משנה, שזו נעשית בהתאם לריכוז המדויק של חומרים פעילים שקיימים בו ובעיקר של החומר הפעיל המשני במקרה זה שהוא THC.

THC הוא קנאבינואיד פסיכואקטיבי שהשפעתו הפוכה מזו של CBD, ומשויכות לו רבות מהסגולות והתכונות הרפואיות של שימוש בקנאביס רפואי, כמו למשל יכולת משמעותית לשכך ולהרגיע כאבים, יכולת ניכרת למזעור ומניעת דלקות וזיהומים ממקורות אחרים, וכן תכונות רפואיות נוספות שחלק גדול מהן כבר מוכר לעולם המדע בזכות שנים רבות של ניסויים מוצלחים ואפילו של רישום פטנט רפואי בארה”ב (באישור ה-FDA) על רפואה מבוססת THC לצורך טיפול בכאבים. ההשפעות המגוונות של THC הופכות את כל המוצרים מקטגוריית העל THC RICH למוצרים שיש להם אפקט רפואי פוטנציאלי שלא ניתן להתעלם ממנו, לא רק בתחום של שיכוך כאבים אלא גם במזעור דלקות, מלחמה בתאים סרטניים, שיקום נזק נירולוגי שנגרם בעקבות טראומה, ועוד אספקטים רפואיים משמעותיים נוספים.

מוצרים בקטגוריית העל THC RICH משתייכים לאחר מכן גם לאחת מבין קטגוריות המשנה שקיימות בתוך קטגוריית העל הזו, כאשר החלוקה אליהן נעשית בהתאם לתכולת החומרים הפעילים שקיימים בהם והריכוז המדויק בהם הם קיימים במוצר: קטגוריית המשנה T10/C2, קטגוריית המשנה T15/C3 או קטגוריית המשנה T20/C4 – כולן בהתאם לטווח ריכוז מוגדר מראש שנקבע בנהלי סיווג מוצרי הקנאביס הרפואי של משרד הבריאות למטרת סיווג מדויק של מוצרי קנאביס רפואי. למשל, בקטגוריית המשנה T15/C3 יש 15% של THC (ריכוז בפועל 11%-19%) ו-3% (טווח בפועל 0.5%-5.5%) של CBD, אך הריכוז המדויק לא יהיה תמיד זהה. כל עוד מוצר עומד בטווח המוגדר, הוא משתייך לקטגוריית המשנה הרלוונטית, בתוך קטגוריית העל של THC RICH.

מציג 1–12 מתוך 272 תוצאות

Back to top button