CBD RICH

מוצרי קנאביס רפואי מסווגים על פי קריטריוני החלוקה והסיווג הייעודיים של משרד הבריאות אשר מיועדים להתאים את מוצרי הקנאביס לצרכי המטופלים באופן מקסימלי, תוך מעקב אחרי מודל הטיפול הטטריטטיבי של משרד הבריאות המנוסח בתקן IMC-GCP (“הספר הירוק” שמגדיר את נהלי הפעולה של שוק הקנאביס הרפואי ושל מסגרת הטיפול בקנאביס במערכת הממשלתית הממוסדת. בהתאם להגדרות הסיווג והחלוקה של משרד הבריאות הנוגעות לסיווג מוצרי קנאביס רפואי, הקטגוריות הראשיות אליהן משתייכים מוצרי קנאביס מתחלקות בהתאם לחומר הפעיל הדומיננטי ביותר (שריכוזו הוא הגבוה ביותר מבין שאר החומרים הפעילים שקיימים במוצר) שקיים במוצר – הקנאבינואיד הפסיכואקטיבי THC (סיווג THC RICH), הקנאבינואיד האנטי-פסיכוטי CBD (סיווג CBD-RICH) או שניהם ביחד בכמות מאוזנת (סיווג מדיום מאוזן) שמובילה לשיוך לקטגוריית על אחרת.

קטגוריית המוצרים CBD RICH היא קטגוריית העל אליה משתייכים כל מוצרי הקנאביס הרפואי שקיים בהם ריכוז גבוה יותר של CBD מאשר ריכוז של THC או של כל חומר פעיל אחר שקיים במוצר. כל עוד CBD הוא החומר הפעיל הדומיננטי העיקרי במוצר, מוצר משתייך קודם כל לקטגוריית העל של CBD RICH עוד לפני חלוקתו לקטגוריית משנה, שזו נעשית בהתאם לריכוז המדויק של חומרים פעילים שקיימים בו ובעיקר של החומר הפעיל המשני במקרה זה שהוא THC.

CBD הוא קנאבינואיד אנטי-פסיכוטי שהשפעתו הפוכה מזו של THC, ובנוסף משויכות לו רבות מהסגולות והתכונות הרפואיות של שימוש בקנאביס רפואי, כמו למשל יכולת משמעותית לשכך ולהרגיע כאבים, סגולה לביטול ומזעור התקפים אפילפטיים והתקפים אחרים ממקור נוירולוגי, סגולה משמעותית למזעור ומניעת דלקות וזיהומים ממקורות אחרים, וכן תכונות רפואיות נוספות שחלק גדול מהן כבר מוכר לעולם המדע בזכות שנים רבות של ניסויים מוצלחים ואפילו של רישום פטנט רפואי בארה”ב (באישור ה-FDA) על רפואה מבוססת CBD לצורך טיפול באפילפסיה. ההשפעות המגוונות של CBD הופכות את כל המוצרים מקטגוריית העל CBD RICH למוצרים בעלי אפקט רפואי פוטנציאלי משמעותי ביותר, לא רק בתחום של שיכוך כאבים, טיפול בהתקפים ומזעור דלקות אלא בתחומים רבים נוספים כגון מלחמה בתאים סרטניים, שיקום נזק מוחי ונירולוגי שנגרם בעקבות מחלות וחלוף הזמן, ועוד.

מוצרים בקטגוריית העל CBD RICH יכולים להשתייך לאחת מבין קטגוריות המשנה שקיימות בה, בהתאם לתכולת החומרים הפעילים שקיימים בהם וריכוזם המדויק: קטגוריית המשנה T0/C24, קטגוריית המשנה T1/C20, קטגוריית המשנה T2/C10, קטגוריית המשנה T3/C15 וקטגוריית המשנה T5/C10 – כולן בהתאם לטווח ריכוז מוגדר מראש שנקבע בנהלי סיווג מוצרי הקנאביס הרפואי של משרד הבריאות. למשל, בקטגוריית המשנה T3/C15 יש 15% של CBD (ריכוז בפועל 11%-19%) של CBD ו-3% (טווח בפועל 0.5%-5.5%) של THC, אך הריכוז המדויק לא יהיה תמיד זהה. כל עוד מוצר עומד בטווח המוגדר, הוא משתייך לקטגוריית המשנה הרלוונטית, בתוך קטגוריית העל של CBD RICH.

מציג 1–12 מתוך 94 תוצאות

Back to top button