מוצרי קנאביס רפואי

מוצרי קנאביס רפואי של כל החברות - באפשרותכם לסנן את המוצרים על פי הקטגוריות השונות (תפרחות קנאביס , שמן קנאביס וכו')

שיח
Nitzan T5/C5
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T20/C4
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T1/C20
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T3/C15
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T5/C10
תפרחת קנאביס
שיח
Nitzan T0/C24
שמן קנאביס רפואי
רפא
AXIBAN SL DROPS T1/C20
שמן קנאביס רפואי
רפא
AXIBAN SL DROPS T3/C15
שמן קנאביס רפואי
רפא
AXIBAN SL DROPS T5/C10
שמן קנאביס רפואי
רפא
AXIBAN SL DROPS T10/C10
שמן קנאביס רפואי
רפא
AXIBAN SL DROPS T10/C2
שמן קנאביס רפואי
רפא
AXIBAN SL DROPS T15/C3
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T0/C24 CELIXIR24
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T1/C20 CELIXIR20
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T3/C15 CELIXIR15
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T5/C10 CELIXIR10
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T5/C5 EQUATIR5
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T10/C10 EQUATIR10
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T20/C4 TELIXIR20
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T15/C3 TELIXIR15
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T10/C2 TELIXIR10
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T10/C2 TELIXIR10 Sativa
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
CONNEXIR T1/C20
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T10/C2 TELIXIR10 Indica
שמן קנאביס רפואי
BOL פארמה
BOL T0/C24
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T1/C20
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T10/C2 Indica
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T15/C3 Sativa
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T15/C3 Indica
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T20/C4 Sativa
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T3/C15
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T5/C10
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T10/C10
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T10/C2 Sativa
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T5/C5
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T20/C4 Indica
תפרחת קנאביס
BOL פארמה
BOL T15/C3 Sativa
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T10/C2 Sativa
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T3/C15
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T5/C10
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T0/C24
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T1/C20
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T10/C10
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T10/C2 Indica
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T15/C3 Indica
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T20/C4 Sativa
תפרחת קנאביס גרוסה
BOL פארמה
BOL T20/C4 Indica
תפרחת קנאביס גרוסה
שיח
CANAREET T0/C24
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T1/C20
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T3/C15
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T5/C10
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T10/C10
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T10/C2
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T15/C3
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T20/C4
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T5/C10
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T10/C10
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T10/C2
שמן קנאביס רפואי
שיח
Nitzan T15/C3
שמן קנאביס רפואי
שיח
CANAREET T0/C24
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET T1/C20
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET T3/C15
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET T5/C10
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET T10/C10
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET Sativa T10/C2
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET Indica T10/C2
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET Sativa T15/C3
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET Indica T15/C3
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET Sativa T20/C4
תפרחת קנאביס
שיח
CANAREET Indica T20/C4
תפרחת קנאביס
שיח
Nitzan T10/C2 Sativa
תפרחת קנאביס
שיח
Nitzan T10/C2 Indica
תפרחת קנאביס
שיח
Nitzan T15/C3 Sativa
תפרחת קנאביס
שיח
Nitzan T15/C3 Indica
תפרחת קנאביס
שיח
Nitzan T20/C4 Sativa
תפרחת קנאביס
שיח
Nitzan T20/C4 Indica
תפרחת קנאביס
טבע אדיר
T10/C2
שמן קנאביס רפואי
טבע אדיר
T15/C3
שמן קנאביס רפואי
טבע אדיר
מור T3/C15
שמן קנאביס רפואי
טבע אדיר
רויאל מדיק T10/C10
שמן קנאביס רפואי
טבע אדיר
עלה מייפל T15/C3
תפרחת קנאביס
טבע אדיר
מלכת המדבר T15/C3
תפרחת קנאביס
טבע אדיר
מור T3/C15
תפרחת קנאביס
טבע אדיר
חואניטה T5/C10
תפרחת קנאביס
טבע אדיר
פדרר T15/C3
תפרחת קנאביס
טבע אדיר
רויאל מדיק T10/C10
תפרחת קנאביס
בזלת פארמה
T0/C24
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T1/C20
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T10/C10
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T10/C2 אינדיקה
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T10/C2 סאטיבה
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T15/C3 אינדיקה
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T15/C3 סאטיבה
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T20/C4 אינדיקה
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T20/C4 סאטיבה
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T3/C15
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
בזלת פארמה
T5/C10
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T0/C24
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T1/C20
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T10/C2 סאטיבה
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T15/C3 סאטיבה
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T20/C4 סאטיבה
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T10/C10
תפרחת קנאביס
בזלת פארמה
T10/C10
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T5/C10
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T3/C15
שמן קנאביס רפואי
בזלת פארמה
T3/C15
תפרחת קנאביס
בזלת פארמה
T5/C10
תפרחת קנאביס
בזלת פארמה
T0/C24
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T1/C20
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T15/C3 אינדיקה
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T10/C2 סאטיבה
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T10/C2 אינדיקה
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T10/C10
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T15/C3 סאטיבה
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T20/C4 אינדיקה
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T20/C4 סאטיבה
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T3/C15
תפרחת קנאביס גרוסה
בזלת פארמה
T5/C10
תפרחת קנאביס גרוסה
קנדוק
T0/C24
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T1/C20
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T10/C10
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T10/C2
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T15/C3
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T20/C4
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T3/C15
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T5/C10
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T5/C5
שמן קנאביס רפואי
קנדוק
T0/C24
תפרחת קנאביס
קנדוק
T1/C20
תפרחת קנאביס
קנדוק
T10/C10
תפרחת קנאביס
קנדוק
T10/C2 אינדיקה
תפרחת קנאביס
קנדוק
T10/C2 סאטיבה
תפרחת קנאביס
קנדוק
T15/C3 אינדיקה
תפרחת קנאביס
קנדוק
T15/C3 סאטיבה
תפרחת קנאביס
קנדוק
T20/C4 אינדיקה
תפרחת קנאביס
קנדוק
T20/C4 סאטיבה
תפרחת קנאביס
קנדוק
T3/C15
תפרחת קנאביס
קנדוק
T5/C10
תפרחת קנאביס
קנדוק
T5/C5
תפרחת קנאביס
תיקון עולם
ארז-אבידקל INDICA T5/C5
שמן קנאביס רפואי
תיקון עולם
מיכאל SATIVA T3/C15
תפרחת קנאביס גרוסה
תיקון עולם
אלסקה SATIVA T15/C3
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
תיקון עולם
אלסקה SATIVA T20/C4
גליליות קנאביס רפואי (ג'יינטים מוכנים)
Univo
Univo CO2 Oil T15/C3
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T10/C2
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo CO2 Oil T10/C2
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T15/C3
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo CO2 Oil T20/C4
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T20/C4
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo T15/C3
תפרחת קנאביס
Univo
Univo T20/C4
תפרחת קנאביס
Univo
Univo T10/C2
תפרחת קנאביס
Univo
Univo CO2 Oil T10/C10
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T10/C10
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo T5/C5
תפרחת קנאביס
Univo
Univo T10/C10
תפרחת קנאביס
Univo
Univo CO2 Oil T0/C24
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo CO2 Oil T1/C20
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo CO2 Oil T3/C15
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo CO2 Oil T5/C10
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T0/C24
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T1/C20
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T3/C15
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo EtOH Oil T5/C10
שמן קנאביס רפואי
Univo
Univo T0/C24
תפרחת קנאביס
Univo
Univo T1/C20
תפרחת קנאביס
Univo
Univo T3/C15
תפרחת קנאביס
Univo
Univo T5/C10
תפרחת קנאביס

מוצרי קנאביס רפואי

מוצרי קנאביס רפואי

ביום שאחרי הרפורמה, שהולך ומגיע לאיטו, מוצרי קנאביס רפואי יהיו הדרך היחידה של המטופלים לקבל את המרשם שלהם בבתי המרקחת. במקום שקיות אחידות פרחים ללא קטלוג ודאי, אלו מוצרי קנאביס רפואי שיהיו זמינים בבתי המרקחת בקרוב:

קנאביס רפואי צמח בישראל ב-8 השנים האחרונות והפך ממוצר חקלאי שעניין כמה צרכני קצה בודדים, לאחד מפתרונות הריפוי הטבעיים המשמעותיים ביותר במשק – הן מבחינה כלכלית והן מבחינת פוטנציאל רפואי. ככזה, הוא מהווה את התרופה העיקרית או הבלעדית של עשרות אלפי אנשים בישראל הלוקים במגוון מחלות ומצבים רפואיים קשים.

קנאביס רפואי היה מגיע בעבר (שעדיין מתקיים בצורה חלקית, עד למעבר מלא של רפורמת בתי המרקחת) למטופלים בתצורה פשוטה יחסית: כל חברת קנאביס רפואי (לינק) החזיקה מלאי של זני קנאביס, שכל אחד מהם הכיל כמויות משתנות של חומרים פעילים שונים במקצת זה מזה, וכל מטופל יכול היה לבחור איזה זנים לקחת במרשם החודשי שלו. בקרוב, כל זה עומד להשתנות בצורה גורפת לפי נהלי הרפורמה החדשה, ומה שיחכה למטופלים בבתי המרקחת יהיו מוצרי קנאביס רפואי שאושרו מחדש על ידי משרד הבריאות.

מוצרי קנאביס רפואי – מה תוכלו למצוא בבתי המרקחת?

גם ב”גלגול החדש”, מוצרי קנאביס רפואי שזמינים לרכישה בבתי המרקחת מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: תפרחת קנאביס, שכיום זמינה רק בתצורה גרוסה (החברות נאלצות לגרוס ולערבב פרחים כדי להגיע לקריטריונים הקבועים בחוק), ושמן קנאביס, שקיים בכמה “גרסאות” שונות בהתאם לריכוזים ולסוג החומרים הפעילים בהם מתמקד כל יצרן.

החלוקה הנוספת שעוזרת לאפיין מוצרי קנאביס רפואי מבוססת על סימול של אותיות ומספרים, שמציין את סוג וריכוז החומר הפעיל שקיים בכל מוצר. האותיות הן T (מייצגת THC) ו-C (מייצגת CBD) והמספרים מייצגים את ריכוז החומר במספר שלם. למשל, תפרחת או שמן מקטגוריית T10/C2 מכילה 10% THC ו-2% של CBD. מוצרי קנאביס רפואי בהם אחוז ה-CBD גבוה מאחוז ה-THCש נקראים גם מוצרי CBD.

בהתאם לחלוקה זו, מוצרי קנאביס רפואי משתייכים לאחת מ-9 קטגוריות.

מחפשים מוצרי קנאביס רפואי שתוכלו לקנות בבתי המרקחת, היום או בתקופה הקרובה? להלן מלאי מוצרי קנאביס רפואי על פי מידע שנאסף מחברות הקנאביס הרפואי.

מועדון החברים של בריא בישראל

הרשמו עכשיו וקבלו עדכוני קנאביס רפואי לפני כולם - מאמרים חדשים, עדכוני מלאי מיוחדים, תשובות לשאלות חמות מהשבוע החולף וטיפים חשובים למטופלים.

בלחיצה על "הצטרף עכשיו" אני מאשר/ת לקבל הודעות שיווקיות במייל והסכמתי לתנאי השימוש.
שתפו אותנו
© כל הזכויות שמורות ל- בריא בישראל - קנאביס רפואי , 2018-2020. המידע באתר אינו מחליף ייעוץ רפואי.