רופא בזמן מתן מרשם דבר על t3c15. בפועל הוציא מרשםt20c4    0.בקשתי לשנות  את לא הסכים. יש סיבה לכך?

אחריי נכנס מטופל ותיק שהתלונן שגם לו רופא שינה מרשם מ t3c15

ל

t20c4 ולא היה מוכן לתקן .יש סיבה לתעלומה זו?

Answered question